لینکهای مفید سیماشرق

برای استفاده از لینکهای  مفید کلیک نمائید

نظام آراستگی 5S چیست ؟

 نظام آراستگی 5S چیست ؟

استاندارد GQR

مدیریت مبتنی بر  احترام+ کیفیت+ پاداش

اجرای فاز اول استاندارد GQRبا خدمات VIP

به منظور اجرای نظام 5S و تداعی استاندارد GQR از ساعت 0001 مورخه 01/08/1396 ارائه هرگونه خدمات هولدینگ سیماشرق در قالب VIP و با سقف حداکثر تخفیف و امتیاز برای مشترکین ثبت شده ارائه گردد بدیهی است از تایم مورد نظر به بعد ارائه فیترینگ جذب مشترکین جدید منوط به حفظ منافع مجموعه و مشترکین ارجمندی است که 15 سال همراهی شایسته را داشته اند