پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

حسابداری پیشرفته نوین سیما

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:23

7,900,000ریال

  • حسابداری پیشرفته نوین سیما برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید حسابداری پیشرفته نوین سیما
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
امکانات نسخه ساده و متوسط
سيما(2)
طراح گزارشات
سيما (3)
کالاهای چند واحدی
سيما(4)
تعیین سطح دسترسی کاربران
سيما (5)
گزارشات نموداری
سيما (6)
ویزیتور و تخفیف سطری
سيما (7)
امکان ارسال پیامک
کالاي برتر
4
توضیحات