پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

حساب یار اندروید

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:1

3,250,000ریال

  • حساب یار اندروید برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید حساب یار اندروید
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
قابلیت اتصال رویسیستم اندروید
سيما(2)
استفاده آنلاین و آفلاین
سيما (3)
بروز رسانی گردش حساب و کالا و اشخاص بصورت دستی و هوشمند
سيما(4)
امکان مشاهده گردش اشخاص و کالاها
سيما (5)
نمایش موجودی بانکها
سيما (6)
ثبت سند دریافت و پرداخت اشخاص به صندوق و بانک
سيما (7)
نمایش مشخصات کاربران
کالاي برتر
24
توضیحات