پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

مبدل3مرحله2000وات

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:15

8,000,000ریـال

4,000,000ریال

  • مبدل3مرحله2000وات برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید مبدل3مرحله2000وات
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
سيما(2)
سيما (3)
سيما(4)
سيما (5)
سيما (6)
سيما (7)
کالاي برتر
توضیحات