پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

POWER12Vآمپر2.5

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:18

جهت دريافت قيمت با شرکت تماس بگيريد 09150803237 يا کد کالا را به پيام سنتر سيما30007073 ارسال نمائيد

  • POWER12Vآمپر2.5 برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید POWER12Vآمپر2.5
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
سيما(2)
سيما (3)
سيما(4)
سيما (5)
سيما (6)
سيما (7)
کالاي برتر
توضیحات