پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

بیمه اولی

کدکالا :2002

وضعیت کالا: ناموجود

تعداد بازدید:89

  • بیمه اولی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید بیمه اولی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
سرمایه اولیه عمر120000000ریال
سيما(2)
سرمایه اولیه حادثه 240000000 ریال
سيما (3)
سرمایه آتش سوزی 500000000 ریال
سيما(4)
حوادث پزشکی
سيما (5)
بیماری خاص
سيما (6)
از کار افتادگی به هر علت
سيما (7)
وام بدون ضامن 36 ماهه
کالاي برتر
بازخریدی و بازنشستگی
توضیحات