پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

بازدید و کارشناسی محل شروع به فعالیت

کدکالا :2704

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:5

1,000,000ریال

  • بازدید و کارشناسی محل شروع به فعالیت برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید بازدید و کارشناسی محل شروع به فعالیت
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
نظریه موفقیت فروش
سيما(2)
نظریه امنیتی محل
سيما (3)
نظریه ترافیکی
سيما(4)
نظریه اقتصادی
سيما (5)
نظریه اجتماعی
سيما (6)
مشتریان بالقوه
سيما (7)
ثبات و سرمایه گذاری آتی
کالاي برتر
سرمایه و امکانات اولیه
توضیحات