پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

سامانه پیامک شخصی

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:10

3,650,000ریـال

2,190,000ریال

  • سامانه پیامک شخصی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید سامانه پیامک شخصی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
ارسال( فردی .گروهی .تصادفی.زماندار. پیش شماره)
سيما(2)
ارسال گوگل
سيما (3)
ارسال کدپستی
سيما(4)
پشتیبانی آنلاین هوشمند تیکتی
سيما (5)
برگشت هزینه پیامک تاخیری وبلک لیست
سيما (6)
استفاده همزمان خط اختصاصی و عمومی از 6 اپراتورمجزا
سيما (7)
کاربری آسان فارسی
کالاي برتر
2
توضیحات