پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

کمک به خیریه همت رضاشهر مشهد

کدکالا :9090

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:15

100,000ریال

  • کمک به خیریه همت رضاشهر مشهد برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کمک به خیریه همت رضاشهر مشهد
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
هزینه تحصیل بیش از 400 دانش اموز روستای چاهشک مشهد
سيما(2)
کمک هزینه اسکان سرپرستان محصلین
سيما (3)
ایجاد اشتغال سرپرستان محصلین
سيما(4)
پرداخت کمک هزینه درمان محصلین و سرپرستان
سيما (5)
شرکت در طرح آرزوی کودکانه
سيما (6)
سيما (7)
کالاي برتر
××
توضیحات