پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

360 شاخه گل بهاری

کدکالا :9099

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:16

500,000ریـال

450,000ریال

  • 360 شاخه گل بهاری برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید 360 شاخه گل بهاری
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
پوشش حوادث تا سقف15 میلیون ریال سالانه
سيما(2)
پوشش سرمایه زندگی تا سقف150میلیون ریال سالانه
سيما (3)
پوشش سرمایه فوت حادثه450میلیون ریال
سيما(4)
تامین سرمایه مالی جهت ازدواج. تحصیل . اشتغال .خرید خودرو.و....
سيما (5)
معاف از مالیات
سيما (6)
معاف ازارث
سيما (7)
تضمین حقوق بازنشستگی قابل توجه
کالاي برتر
49
توضیحات