پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

بیمه ایران/آتش سوزی منزل مسکونی

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:11

60,000ریال

  • بیمه ایران/آتش سوزی منزل مسکونی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید بیمه ایران/آتش سوزی منزل مسکونی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
سیل
سيما(2)
اتش سوزی
سيما (3)
انفجار
سيما(4)
صاعقه
سيما (5)
زلزله
سيما (6)
ساختمان
سيما (7)
اثاثیه
کالاي برتر
17
توضیحات