پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

سامانه پیامک سازمانی

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:28

8,000,000ریال

  • سامانه پیامک سازمانی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید سامانه پیامک سازمانی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
ارسال بلک لیست
سيما(2)
ارسال گوگل
سيما (3)
ارسال کدپستی
سيما(4)
ارسال جنسیت
سيما (5)
ارسالBTS
سيما (6)
ارسال ایرانسل
سيما (7)
تعریف کارمند و کابر با حسابداری و سند مالی متفاوت
کالاي برتر
15
توضیحات